Hakkımızda

Bakım Teknolojileri Neden Önemli?

"İşgücü" + "hammadde" + "malzeme" ve "teknoloji" gibi faktörlerin makineler vasıtasıyla bir ürüne dönüştürülmesine "endüstri" diyebiliriz. Girdilerin çıktılara dönüştüğü bu süreçte; makinelerin işlerliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği, bakım teknolojileri konusunda sürekli gelişen ve kendini güncellemesi gereken bir sektörün oluşmasına sebep olmuştur.

Etkin bir bakım, endüstriyel tesislerde önemli bir rol oynamaktadır. Kişisel sağlık sigortaları gibi, bakım da üretim makineleri ve ekipmanları için birer sağlık hizmeti gibi düşünülebilir. Sadece arızaların önlenmesi için değil, zaman, kaynak ve insan kullanımının en verimli şekilde yönetilebilmesi, atıkların etkin bir şekilde azaltılması, makinenin kullanımında harcanan zaman kaybının azaltılması, verimliliğin artması, üretim süreci ile işletme ve servis hizmetlerinin sürekliliği için ihtiyaç duyulmaktadır.

Normal bir bakım maliyeti, üretimi durduracak büyük bir arıza maliyetiyle kıyaslandığında çok küçük kalacaktır. Bu nedenle makinelerin ve endüstriyel yapıların kestirimci ve önleyici bakım planında olması, modern endüstrinin en önemli konularından biri haline gelmiştir. Endüstrileşmeyle birlikte iş akışının kesintisiz ve verimli bir şekilde devam edebilmesi için bakım, onarım ve arıza teşhisi konusunda uzman olan profesyonellere de daha çok ihtiyaç olacaktır.

Dünya çapındaki şirketler, hâlihazırdaki bakım yöntemlerinden farklı olarak, yenilikçi ve yeni bir iş modeli benimseyerek, bakım servislerinde akıllı hizmet ve işletme güvenirliği yönetimi çözümlerini geliştirmişlerdir. Makinelerin duruş sürelerini azaltır; ekipman performansını ve makine yıpranmasını yakından izleyerek, nakliye öncesi ürün kalitesini ön plana çıkarma fırsatı sağlarlar. Bu firmalar "Başarısızlık ve Düzeltme" anlayışındaki reaktif bakımdan "Öngör ve Önle" anlayışıyla proaktif bakıma geçmişlerdir...

MaintenanceNews Gazetesi, endüstriyel tesis yöneticileri, işletme sahipleri ve bu alana ürün ve hizmet üreten uzmanların buluştuğu bir platformun oluşturulması ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi amacıyla yayın hayatına başlamıştır. 2015 yılından itibaren Maintenance odaklı fuar ve etkinlikler düzenleyen Akdeniz Tanıtım ile sektörel yayın ve basım alanında deneyimli Prosigma Tasarım işbirliğinde yayına hazırlanan MaintenanceNews, sektörün güvenilir bir iletişim ve geliştirme platformu olma hedefi ile yola çıkmaktadır.

MaintenanceNews, gelişen teknolojiye ayak uydurma ve üretimde verimliliği artırma konularında sektöre bilgi akışını en doğru ve en güncel kaynaklarla sağlama ihtiyacının karşılanmasını amaçlamaktadır. Gazetede sektör profesyonellerinin tecrübelerinden, sorunlarından, teknolojik gelişmelerden, yeni ürünlerden haberdar olacak, yurtiçindeki ve yurtdışındaki tüm gelişmeleri yakından takip edebileceksiniz.

Tesis varlıkları ve sürdürülebilirlik, üretim süreçleri, otomasyon, kontrol teknikleri, yapısal koruma ve bakım, tesis yönetim modelleri, validasyon, sertifikasyon ve risk yönetimi, teknolojik know-how gibi konuların tümü, MaintenanceNews Gazetesi’nin ana içeriğini oluşturmaktadır.

İki ayda bir yayınlanacak olan gazetemizin ilk sayısına destek veren tüm profesyonellere teşekkür ederiz. Bu sektörün gelişmesine katkıda bulunmak ve doğru bilgiyle doğru kişilere ulaşabilmekten mutluluk duyuyoruz.

 
3WTURK CMS v6.03WTURK CMS v6.0